To ganger NM i friidrett i Sandnes

Sandnes idrettslag er et relativt stort idrettslag med en svært entusiastisk ledelse og grasrotbevegelse. Det er mange barn som driver med friidrett i kommunen og flere av dem gjør det svært bra på internasjonalt og nasjonalt nivå. Heldigvis er det også plass til de som bare ønsker å drive med friidrett på hobbynivå. Ikke alle må gå til topps i konkurransene og det er god plass til alle typer utøvere.

Både i 2002 og i 2010 valgte man å legge friidretts-NM til Sandnes. Begge arrangementene var vellykket, og arrangert av Sandnes Idrettslag. For å skape et slikt stort arrangement trenger man et stort lag med frivillige som stiller opp. Så det at man har blitt tildelt et slikt stort arrangement to ganger, viser hvor aktivt friidrettsmiljøet er i kommunen. Sandnes Idrettslag som arrangerte NM har ambisjoner om å arrangere flere store idrettsarrangementer og jobber aktivt med dette. I tillegg jobber de med å løfte frem friidretten og gi den mer oppmerksomhet. Det er viktig for rekrutteringen å ha kontakt med både barnehager og skoler slik at man får vist frem hvor mye moro bevegelse er. Det betyr ikke at man skal presse unge inn i idretten, men heller vise frem mulighetene.

Derfor tilbys det gratis kurs for gymlærere og pedagoger i barnehagen. Her får de se litt hvordan man kan bruke friidrettselementer i lek og i bevegelse. Instrgym teacheruktører fra friidrettsforbundet har flere ganger vært gjesteinstruktører på skoler i kommunen for å vise frem hvor moro dette kan være. Dette har resultert i en økt rekruttering som sikrer videre vekst.

Rekrutteringen, veksten og ikke minst kompetansen til Sandnes Idrettslag gjør byen til en perfekt arrangør for flere NM og vi håper alle at det legges flere slike arrangementer til byen. Selv om slike arrangementer er mye arbeid og setter en del krav til de frivillige, så er det stor entusiasme i gruppen rundt idrettslagene for å være med!