Sykkelbyen for sykkelentusiaster gamle og unge

Sandnes har et godt sykkelmiljø takket være Jonas Øglænd som etablerte sin egen sykkelproduksjon i Sandnes. Dette var helt tilbake i 1892 og ble da kalt Øglænd Cyklelager. Dette navnet er ikke så kjent i dag, utenom blant sykkel entusiastene, men dette var forløperen til Den Beste Sykkel (DBS). Dette er et merke som de aller fleste voksne i Norge i dag har et forhold til. De fleste som var unge på 60 til 90-tallet enten hadde selv eller hadde venner som hadde en DBS-sykkel. De kom i flere modeller og var lenge svært populære. Dessverre ble etter hvert produksjonskostnadene for høye, og mye av DBS-produksjonen ble lagt til andre lavkostnadsland. Så selv om det i min barndom var sykkelproduksjon i Sandnes, så er dette ikke noe andre får oppleve nå.

Heldigvis ligger den tekniske og utviklingsavdelingen fremdeles i Sandnes. De mer spennende avdelingene er fremdeles i Norge og i Sandnes. Så man kan fremdeles kalle dette for Norges sykkelby.

Jeg velger å tro at DBS sin tilstedeværelse i byen og byens rykte som en sykkelby er en viktig gfree bikesrunn til at byen også har lagt ekstra godt til rette for sykkel. Det er gratis sykler som folk kan låne i bysentrum så de kan nyte byen på sykkel. I tillegg har man det som kalles ”røde løpere” . Dette er egne sykkelfelt og så vidt jeg vet var dette noen av de første slike sykkelfelt i Norge. Feltene gjør det enklere å komme seg rundt i sentrum fordi man slipper å havne i konflikt med biler. Det er ikke alt som er rosenrødt, jeg opplever fremdeles at de røde feltene ikke blir respektert og ikke fungerer slik de skal. Det er også noen steder i byen hvor det ikke er slike felt. Heldigvis er det snakk om et fåtall av slike områder. Så som en som elsker å sykle så vil Sandnes alltid være en favoritt!