Et historisk sus over keramikkverkstedet

De fleste kjenner Sandes i dag som en sykkelby, men den var først kjent for sin pottemaker industri. Det er ikke få potter og selvsagt andre keramikkprodukter som har vært produsert i Sandnes før det har vært fraktet til resten av landet og verden forøvrig.

Lett tilgang til råmaterialet, det vil si leirgrunnen i byen, var selvsagt utslagsgivende for at byen begynte å produsere potter og keramikkgjenstander. Det er ikke slik i dag at man kan ta ut dette råmaterialet slik man gjorpotteryde før, men som en keramiker som bor i byen så kan man føle historien i veggene. Det at Sandes faktisk har hatt en slik industri, som også er levende i dag, var en viktig grunn til å legge verkstedet mitt til denne kommunen. Det produseres både potter og teglstein av flere forskjellige selskaper. I dag bærer mye av dette preg av å være industri og har mistet noe av håndarbeidsfølelsen. Dette er en naturlig konsekvens av å skulle møte kravene som stilles i dagens samfunn. Samtidig opplever jeg at man har beholdt mye av godfølelsen assosiert med skikkelig håndarbeid. Det er en glede for oss som er opptatt av godt håndverk. Etter å ha kjøpt verkstedet og satt opp alt det nødvendige, må jeg innrømme at jeg følte vekten av alle som har sittet ved dreieskiven eller på annen måte jobbet med leiren.

I verkstedet har jeg skapt noen av mine beste verk, og jeg tror dette er takket være den historiske følelsen som stedet gir. For meg er derfor Sandnes alltid forbundet med en aktiv kreativ prosess og et livlig miljø rundt keramikk produksjon og leire.

Det skjer en del endringer i keramikkmiljøet og det er ikke alle som klarer å overleve i et dagens økonomiske klima, dessverre. Så det er ikke sikkert at byen vil fortsette å ha et så sterkt keramikkpreg, men for meg vil denne byen alltid være keramikk- og teglsteinbyen!